שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת מקץ
הדלקת נרות בערב שבת: 16.01
מנחה בערב שבת: 16.28
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.14, הגר''א – 9.02
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים באולם לנדאו: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.00
שיעור: הרב שי פינקלשטיין. בנושא: אוטונומיה אישית מול טיפול מציל חיים
אשפוז כפוי במקרה של אנורקסיה
ערבית בצאת שבת: 17.16

ימים שני ושלישי, ראש חודש טבת
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.00
מנין שני: 6.50
מנין שלישי: 8.00

ימות השבוע ובימי החנוכה (התפילות בימי החנוכה מתקיימות בביהכנ''ס המרכזי)
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (ביום חמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 16.25
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.00
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – בעיית הרוע בעולם ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג

יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45שבת פרשת ויגש
הדלקת נרות בערב שבת: 16.03