שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת ויקרא-החודש

זמני תפילות ושיעורים

הדלקת נרות בערב שבת: 17.09
מנחה בערב שבת: 17.34
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.01, הגר''א – 8.45
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים באולם לנדאו: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 17.10
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – מכירת חמץ – מקורות, אתגרים ופתרונות (המשך)
ערבית בצאת שבת: 18.24

מכירת חמץ
יום ראשון, ב' בניסן: 20.00-20.30
יום שני, ג' בניסן: בין מנחה לערבית
יום חמישי, ו' בניסן: בין מנחה לערבית

ימות השבוע
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (ביום שני וחמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 17.35
תפילת ערבית מנין ראשון: 18.10
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
שיעור במסכת בבא מציעא – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – בעיית הרוע בעולם ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג

יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45

שעון קיץ

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45

שבת פרשת צו – שבת הגדול
הדלקת נרות בערב שבת: 18.14