שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 


שבת פרשת פינחס:
מנין מוקדם: 18.05
הדלקת נרות בערב שבת: 19.10
מנחה בערב שבת: 19.35
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.15, הגר''א – 9.17
שחרית מנין מוקדם: 7.15 - באולם לנדאו
שחרית מנין שני: 8.30 – בביהכ''נ המרכזי
שחרית מנין שלישי: 9.15 – באולם לנדאו
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 19.10
ערבית במוצ''ש: 20.31

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 19.35
תפילת ערבית מנין ראשון: 20.10
הדף היומי בעברית - 45 דקות לפני מנחה. בשבת - 7.30
תפילת ערבית מנין שני: מבוטל עד להודעה חדשה

יום ראשון
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45
יום שני
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.20

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור ב''דרך החיים'' למהר''ל מפראג – חיים רוטנברג
יום חמישי
פרק היום בתנ''ך 929: 20.40

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45 (בזום)


שבת פרשת מטו''מ
הדלקת נרות בערב שבת: 19.10


שבת פרשת בלק:
מנין מוקדם: 18.05
הדלקת נרות בערב שבת: 19.11
מנחה בערב שבת: 19.35
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.12, הגר''א – 9.13
שחרית מנין מוקדם: 7.15 - באולם לנדאו
שחרית מנין שני: 8.30 – בביהכ''נ המרכזי
שחרית מנין שלישי: 9.15 – באולם לנדאו
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 19.10
שיעור: הרב שי פינקלשטיין. בנושא: מסירה לשלטון במקרים של הפסד, נזק וסכנה עתידית (המשך)
ערבית במוצ''ש: 20.32

יום חמישי, צום י''ז בתמוז
עלות השחר: 3.45
מנין ראשון: 6.00
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
תפילת מנחה: 19.15
ערבית וסיום הצום: 20.07
ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 19.35
תפילת ערבית מנין ראשון: 20.10
הדף היומי בעברית - 45 דקות לפני מנחה. בשבת - 7.30
תפילת ערבית מנין שני: מבוטל עד להודעה חדשה

יום ראשון
בימ''ד נשים: 9.00-13.00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45
יום שני
בימ''ד נשים: 9.00-13.00
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.20

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור ב''דרך החיים'' למהר''ל מפראג – חיים רוטנברג
יום חמישי
פרק היום בתנ''ך 929: 20.40
שיעור בפרשת השבוע - הרב שי פינקלשטיין: 20.00

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45


שבת פרשת פינחס
הדלקת נרות בערב שבת: 19.10