שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 


שבת פרשת עקב
מנין מוקדם: 17.35
הדלקת נרות בערב שבת: 18.38
מנחה בערב שבת: 19.03
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.35, הגר''א – 9.28
שחרית מנין מוקדם: 7.15 – בבית המדרש
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 18.40
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – חזקיהו המלך והמהפכה הדתית
תפילת ערבית במוצ''ש: 19.51

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 19.00
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.35
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45שבת פרשת ראה
הדלקת נרות בערב שבת 18.29


שבת פרשת ואתחנן
מנין מוקדם: 17.40
הדלקת נרות בערב שבת: 18.45
מנחה בערב שבת: 19.10
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.33, הגר''א – 9.25
שחרית מנין מוקדם: 7.15 – בבית המדרש
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים בשבת זו: 9.00
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 18.45
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – חזקיהו המלך – הרקע המשפחתי וההשלכות למלכותו
תפילת ערבית במוצ''ש: 20.01

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 19.10
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.45
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45שבת פרשת עקב
הדלקת נרות בערב שבת 18.38


שבת פרשת דברים – שבת חזון:
מנין מוקדם: 17.45
הדלקת נרות בערב שבת: 18.52
מנחה בערב שבת: 19.07
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.29, הגר''א – 9.22
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה מוקדמת: 18.00
שקיעת החמה והתחלת הצום: 19.32
מוצאי שבת (החלפת נעליים ובגדים): 20.08
ערבית, מגילת איכה וקינות: 20.25

יום ראשון, י' באב (צום נדחה)
תפילת שחרית מנין ראשון: 7.00 בבית הכנסת
מנין שני: 8.30 באולם לנדאו (ראו הערה בתחתית העמוד)
מנין שלישי: 9.00 בבית הכנסת
תפילת מנחה: 19.00
תפילת ערבית: 19.50
סיום הצום: 19.56

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (בימי שני וחמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 19.15
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.50
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45


שבת פרשת ואתחנן
הדלקת נרות בערב שבת: 18.45*ביום ראשון, י׳ באב (11 באוגוסט), בשעה 8:30 בבוקר, יתקיים שוב השנה, מנין מיוחד באולם לנדאו עם הסברים מאת הרב על הקינות. הקינות מתארות את חורבן המקדש, העם, הארץ, התורה וחכמיה - תאור שלעתים מקשה על המתפלל להתחבר לאובדן המתואר בקינות באופן אישי.