שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת ראה – ר''ח אלול

מנין מוקדם: 17.50
הדלקת נרות בערב שבת: 18.51
מנחה בערב שבת: 19.17
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.30, הגר''א – 9.30
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 18.50
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – המנורה – הסטוריה, סמל ומשמעות (המשך)
תפילת ערבית במוצ''ש: 20.07

יום ראשון, ראש חודש אלול
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.00 בבית המדרש
מנין שני: 6.50 בבית הכנסת
מנין שלישי: 8.00 בבית הכנסת

מןךןימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (בימי שני וחמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 19.10
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.50
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

שבת פרשת שופטים
הדלקת נרות בערב שבת: 18.44


שבת פרשת עקב

מנין מוקדם: 17.55
הדלקת נרות בערב שבת: 18.57
מנחה בערב שבת: 19.22
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.26, הגר''א – 9.27
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 18.55
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – המנורה – הסטוריה, סמל ומשמעות
תפילת ערבית במוצ''ש: 20.14

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00 (בימי שני וחמישי 6.55)
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 19.20
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.55
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45