שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת כי תצא
החל משבת זו אין מנין מוקדם
הדלקת נרות בערב שבת: 18.12
מנחה בערב שבת: 18.37
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.40, הגר''א – 9.33
שחרית מנין מוקדם: 7.15 – בבית המדרש
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 18.10
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – חזקיהו המלך והתנהלותו המדינית
תפילת ערבית במוצ''ש: 19.24

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 18.30
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.05
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
שיעור בפרשת השבוע, לפי משנתו של הרב סולובייצ'יק – הרב נורמן לינזר: 11.00-12.00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.45

יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג

יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45


שבת פרשת כי תבא
הדלקת נרות בערב שבת 18.03


שבת פרשת שופטים
מנין מוקדם: 17.25
הדלקת נרות בערב שבת: 18.21
מנחה בערב שבת: 18.46
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.39, הגר''א – 9.32
שחרית מנין מוקדם: 7.15 – בבית המדרש
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 18.20
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – חזקיהו המלך והמהפכה הדתית (המשך)
תפילת ערבית במוצ''ש: 19.34

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 18.40
תפילת ערבית מנין ראשון: 19.15
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
שיעור בפרשת השבוע – הרב נורמן לינזר: 11.00-12.00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
שיעור במשנתו של הרב ליאון אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.45

יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – התפתחות או אבולוציה אקראית? ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג

יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45


שבת פרשת כי תצא
הדלקת נרות בערב שבת 18.12