שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת בשלח
הדלקת נרות בערב שבת: 16.23
מנחה בערב שבת: 16.48
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.26, הגר''א – 9.08
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים בשבת זו: 9.00
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.25
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – מוסר אלוקי במבחן
עמלק – האתגר המוסרי והשלכותיו כאבן בוחן
תפילת ערבית במוצ''ש: 17.39

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 16.50
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.25
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40

יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – התפתחות או אבולוציה אקראית? ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
שיעור במחשבת ישראל – הרב שי פינקלשטיין – מחשבת ישראל באגדות חז''ל: 20.40

יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45


שבת פרשת יתרו
הדלקת נרות בערב שבת: 16.30


שבת פרשת בא
הדלקת נרות בערב שבת: 16.18
מנחה בערב שבת: 16.43
סוף זמן ק''ש: מג''א – 8.25, הגר''א – 9.07
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים: 9.15
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.20
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – צדק אלוקי במבחן הפרשנות- הקשיית לב פרעה כאבן בוחן (המשך)
תפילת ערבית במוצ''ש: 17.33

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 16.45
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.20
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.00

יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00

יום רביעי
שיעור במחשבת ישראל – הרב שי פינקלשטיין – מחשבת ישראל באגדות חז''ל: 20.40

יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-12.00
לימוד תנ''ך 929: 20.45

יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45


שבת פרשת בשלח
הדלקת נרות בערב שבת: 16.23