שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת האזינו – שבת שובה
הדלקת נרות בערב שבת: 17.56
מנחה בערב שבת: 18.25
תפילת שחרית מנין מוקדם: 7.15
תפילת שחרית: 8.30
מנחה גדולה: 13.15
מנחה קטנה: 17.55
ערבית בצאת שבת: 19.06
סליחות בנוסח א''י: 22.00


יום ראשון, ט' בתשרי – ערב יום הכיפורים :
סליחות נוסח א''י ושחרית מנין ראשון: 6.00
סליחות בנוסח המסורתי ומנין שני: 6.50
סליחות נוסח א''י ומנין שלישי: 7.50
תפילת מנחה (וידוי): 13.30

ליל יום הכיפורים:
הדלקת נרות : 17.53
כל נדרי: 18.15
יום שני, י' בתשרי – יום הכיפורים:
תפילת שחרית: 7.15
יזכור
תפילת מנחה: 16.20
נעילה
תקיעת שופר: 18.53
סיום הצום: 19.05

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
תפילת מנחה: 18.10
תפילת ערבית: 18.50
שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה