שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

שבת פרשת בראשית
הדלקת נרות בערב שבת: 17.30
מנחה בערב שבת: 17.55
תפילת שחרית מנין השכמה: 7.15
תפילת שחרית: 8.30
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 17.30
ערבית בצאת שבת: 18.41

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 17.50
תפילת ערבית: 18.30

ימים ראשון ושני, ראש חודש מרחשון
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.00
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00

יום ראשון
בית מדרש נשים: 9.00 (בזום)
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45

יום שני
בית מדרש נשים: 9.00 (בזום)
השקפה במסכת ברכות – הרב שי פינקלשטיין: 20.00 (בזום)
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.00

יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור ב''דרך החיים'' למהר''ל מפראג – חיים רוטנברג
יום חמישי
מדרש על פרשת השבוע – הרב שי פינקלשטיין: 20.00 (בזום)
יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 8.00 (בזום)


שבת פרשת נח:
הדלקת נירות: 17.23