שם פרטי

שם משפחה

איימיל

טלפון

כתובתמבזקים

 

זמני תפילות ושיעורים

שבת פרשת ויצא

הדלקת נרות בערב שבת: 16.03
מנחה בערב שבת: 16.28
סוף זמן ק''ש: מג''א – 7.59, הגר''א – 8.39
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים בשבת זו: 9.00
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.10
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – החובה להתחסן ולשאול ברופאים
תפילת ערבית במוצ''ש: 17.17

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 16.25
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.00
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש לנשים: 9.00-13.15
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45
יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.15
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40
יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00
יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – התפתחות או אבולוציה אקראית? ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-121
לימוד תנ''ך 929: 20.45
יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45

שבת פרשת וישלח
הדלקת נרות בערב שבת: 16.00


שבת פרשת תולדות

הדלקת נרות בערב שבת: 16.08
מנחה בערב שבת: 16.33
סוף זמן ק''ש: מג''א – 7.56, הגר''א – 8.35
תפילת שחרית: 8.30
שחרית לצעירים : 9.00 - רק בשבת זו.
תפילת ילדים: 10:00
מנחה גדולה: 13.15
תפילת מנחה: 16.10
שיעור: הרב שי פינקלשטיין – שאלות של יחיד וקהילה – האם ניתן לשנות את ייעוד הצדקה (המשך)
תפילת ערבית במוצ''ש: 17.20

ימות השבוע:
תפילת שחרית מנין ראשון: 6.10
מנין שני: 7.00
מנין שלישי: 8.00
מנין רביעי בימי ששי: 9.00
תפילת מנחה: 16.30
תפילת ערבית מנין ראשון: 17.05
תפילת ערבית מנין שני: 20.30
שיעור בדף היומי: 21.45

יום ראשון
בית מדרש לנשים: 9.00-13.15
שיעור במסכת כתובות – הרב שמואל אליקן: 20.45
יום שני
בית מדרש לנשים: 9.00-13.15
שיעור במשנתו של הרב יהודה אשכנזי (מניטו) – חיים רוטנברג: 20.40
יום שלישי
שיעור באנגלית – הרב שי פינקלשטיין : 20.00
יום רביעי
בית מדרש בוקר: 9.00 – התפתחות או אבולוציה אקראית? ע''פ מניטו – חיים רוטנברג
10.30 – שיעור בספר הכוזרי – חיים רוטנברג
יום חמישי
בית מדרש (באנגלית): 9.00-121
לימוד תנ''ך 929: 20.45
יום ששי
שיעור במסכת כתובות (באנגלית) – הרב שי פינקלשטיין: 7.45-8.45